Učenica Elena Mrđa – Obezbeđivanje ušešća na zimskom seminaru antropologije u istraživačkoj stanici Petnica

učenica Elena Mrđa

Elena Mrđa je mlada talentovana devojka, učenica trećeg razreda Prve beogradske gimnazije. Interesovanja su joj raznovrsna: čista energija, programiranje, antropologija… U oblasti programiranja u decembru 2018. imala je zapaženi rezultat na HAKATON-u u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka, gde je sa svojim timom osvojila 1. mesto sa radom na razvijanju ideje za aplikaciju koja ima za cilj podršku sistemu obrazovanja, kako bi učenicima gradivo učinila dostupnijim i zanimljivijim.

Elena Mrđa je jako zainteresovana za antropologiju kao društvenu nauku i radila je više istraživačkih radova i na tom polju, ali nije imala finansijskih mogućnosti da pohađa željeni seminar antropologije u Petnici, koji se održavao u periodu 14-18. januar 2019, a za koji je dobila poziv za učešće od strane Petnice.

Fondacija 1% podržala je Elenu da dalje istraži svoje interesovanje. Elena je svojim radom obezbedila sebi priliku za učešće na seminaru antropologije u Petnici, a Fondacija 1% joj je pomogla da tu priliku i iskoristi finansirajući potrebnu participaciju za učešće.

Više o Eleni i svim njenim interesovanjima i stremljenjima, o njenoj poruci mladim ljudima u Srbiji, kao i o njenom utisku sa seminara antropologije u Petnici ćete uskoro moći da pročitate u intervjuu na našem sajtu.