Naši mladi hemičari na međunarodnom takmičenju u Moskvi

Naši mladi hemičari na međunarodnom takmičenju u Moskvi

Tim srednjoškolaca – mladi hemičari predstavljao je našu zemlju na Međunarodnom hemijskom turniru (International Chemistry Tournament – IChTo) u Moskvi od 20. do 25. avgusta, na prestižnom Univerzitetu Lomonosov.

U konkurenciji timova iz celog sveta, ostvarili su neverovatan uspeh osvojivši drugo mesto i srebrnu medalju u timskoj konkurenciji, kao i tri medalje u pojedinačnoj konkurenciji.

Fondacija 1% uspešnom realizacijom projekta pomogla je našim mladim hemičarima u ovom uspehu, finansirajući kotizaciju za učešće na takmičenju u iznosu od 1.200,00€.

Ovaj uspeh ostvarili u članovi tima: Dunja Arsenijević, Stefan Mitrović, Jelena Ivković, Filip Koldžić, Mihailo Milošević i Branka Krnjaja, uz mentorstvo Uroša Stojiljkovića i Anamarije Nikoletić sa Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Za razliku od klasičnih takmičenja iz hemije koji podrazumevaju izradu računskih zadataka, IChTo je timsko takmičenje praktičnog i debatnog karaktera. 

Učenici rešavaju probleme i predstavljaju svoja rešenja stručnom žiriju i ostalim takmičarima i brane ih kroz debate. Teme problema pokrivaju oblasti teorijske, fizičke, neorganske, organske i analitičke hemije, kao i nauke o materijalima. Problemi nemaju jedinstveno rešenje, podstiču takmičare na kreativnost i zahtevaju znanje izvan okvira materije koja se obrađuje tokom srednje škole i osnovnih studija hemije.

Naši takmičari rešili su i predstavili sledeće probleme:

Pametno pakovanje 

Zadatak: Osmisliti način pakovanja hrane koji bi menjao boju kada dođe do kvarenja hrane, a da može da se implementira u sadašnju industriju. 

Problem je rešila eksperimentalno, Dunja Arsenijević. 

Osmislila je biodegradabilnu foliju koja zaista menja boju kada se hrana pokvari. Takođe, kako bi rešenje bilo još bolje, u foliju je uspela da unese i vitamin B3 koji migrira u hranu i time sprečava kvarenje hrane.

Život sa arsenom 

Zadatak: Sistem kojim bi bilo moguće odrediti subletalne koncentracije arsena u ćeliji in vitro. Bilo je neophodno da metoda nije toksična za ćeliju. Rešavanje ovog problema je bilo bitno, s obzirom na to da je arsen dobro poznat otrov i izazivač raka. 

Problem je rešila Jelena Ivković, konstrukcijom elektrode selektivne za arsen uz pomoć molekulski obeleženih polimera.

Radioaktivna sinteza 

Zadatak: Osmisliti Način kojim bi bilo moguće sintetisati jedinjenja koja je teško sintetisati klasičnim putem. 

Problem je rešio Mihailo Milošević. 

Predložio je sintezu heksakarbonilsiborgijuma, natrijum-pertehnetata, torijum(IV)-fluorida i pertricijumovanog fenil-katjona.

Samoodrživi muzej

Zadatak: Napraviti set od nekoliko eksperimenata koje bi bilo moguće izvoditi kupovinom jedino vode kao hemikalije nakon postavke eksperimenata. 

Problem je rešio Filip Koldžić. 

Osmislio je set od nekoliko eksperimenata koje je atraktivno nazvao „vodonična bomba“, „zlatna kiša“, „skakutavi natrijum“, „za dečake i devojčice“ i „indigo“.

nasi-takmicari-hemija-1024x682

Pored navedenih, rešeno je još dosta problema. Takođe, vršeno je i oponiranje protivničkih rešenja. Neophodno je bilo pronaći greške u protivničkim rešenjima i ukazati na njih. Nakon ovoga je sledila diskusija između dva tima. Naši takmičari bili su i recenzenti drugim timovima i tada su komentarisali način izlaganja rešenja, kvalitet oponiranja i diskusiju.

U pojedinačnom plasmanu Filip Koldžić je osvojio srebrnu medalju, a Dunja Arsenijević i Mihailo Milošević su osvojili bronzane medalje. U svakoj rundi (runda prethodi finalu) naši hemičari su bili najbolji i osvajali najviše poena.

Više o njihovim pričama i kako su se zainteresovali za hemiju možete pročitati na našem blogu.

Drago nam je da smo pomogli našim mladim hemičarima da učestvuju na ovom takmičenju i ostvare ovakav uspeh, predstavljajući našu zemlju i sve nas u najboljem svetlu!

Zahvaljujemo se svima koji su svojim donacijama podržali Fondaciju u ovom projektu!