• fondacija@1posto.rs
 • +381 64 08 01 499
Nagrađivanje mladih talenata Srbije

Nagrađivanje mladih talenata za ostvarene rezultate u 2019. godini

РСД 144,000.00 Potrebna donacija

Prvi projekat u okviru Fonda Sonja i Miloš Vasić ima za cilj da pruži podršku mladim talentima, kao i da im pomogne u njihovom daljem radu i razvoju.

U okviru ovog projekta, šestoro mladih talenata koji su se istakli zapaženim radovima, projektima i rezultatima na takmičenjima, za svoje uspehe biće nagrađeni donacijom od 24.000,00 rsd po osobi, u formi vrednosnih vaučera, koji će im poslužiti za unapređenje svog daljeg rada i edukacije..

Cilj ovog projekta je da osnaži mlade talentovane ljude koji su se istakli svojim radom, da im pokaže da je njihov doprinos vidljiv, i da ih podrži u daljem razvoju.

Srbija ima talente koji svojim radom i uspesima zaslužuju pažnju, nagradimo ih na pravi način!

Ukoliko želite da podržite ovaj projekat i date svoj doprinos, možete izvršiti donaciju po ispod navedenim instrukcijama.

Prvi projekat u okviru Fonda Sonja i Miloš Vasić realizovan je sa ciljem da pruži podršku mladim talentima, kao i da im pomogne u daljem radu i razvoju.

U okviru ovog projekta, šestoro mladih talenata koji su se istakli zapaženim radovima, projektima i rezultatima na takmičenjima, za svoje uspehe nagrađenoje donacijom od 24.000,00 rsd po osobi, u formi vrednosnih vaučera, za kupovinu onog što bi im najviše značilo kako bi olakšali i unapredili svoj rad, razvoj ili edukaciju.

Cilj ovog projekta je da osnaži mlade talentovane ljude koji su se istakli svojim radom, da im pokaže da je njihov doprinos vidljiv, i da ih podrži u daljem razvoju.

Upoznajmo nagrađene talente:

Igor Eskić

Igor je student prve godine Elektrotehničkog fakulteta, a doskorašnji učenik Gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Podjednako ga interesuju i geografija i programiranje i voleo bi jednog dana da radi posao koji će objediniti ove dve nauke. Smatra sebe jako upornim i vrednim kada je ostvarivanje ciljeva koje zada sebi u pitanju, tako da veruje i da će uspeti u tome da objedini ove dve nauke na najbolji mogući način.

U srednjoj školi uspešno je nastupao na takmičenjima iz ruskog jezika, računarske i informatičke pismenosti, a neverovatne rezultate je ostvario na geografskim takmičenjima:

 • 2017. godine osvojio je II mesto na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi i IV mesto na Balkanskoj geografskoj olimpijadi

 • 2018. godine osvojio je I mesto na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi i II mesto na Balkanskoj geografskoj olimpijadi obezbedivši plasman na Svetsku geografsku olimpijadu

 • 2019. godine potvrdio je I mesto na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi, a na Svetskoj geografskoj olimpijadi ostvario je veliki uspeh osvojivši III mesto

Igor planira ovu nagradu da iskoristi za opremu i uređaje koji mu mogu pomoći da učenje podigne na viši nivo.

Jelena Ivković

Jelena je student prve godine Tehnološko-metalurškog fakulteta, a doskorašnji učenik XIII beogradske gimnazije. Najviše je zanima hemija kao nauka, ali kako kaže, hemija sa sobom povlači i potrebna znanja iz fizike i matematika, te se bavi i tim oblastima. Njen cilj je da unapredi svoje znanje u ove tri oblasti i da volontira u nekoj od laboratorija na fakultetu kako bi mogla još više da se usavršava i stekne nova iskustva. Jelena se naukom bavi kako bi zadovoljila svoja zanimanja, ali želi i da svojim angažovanjem u nauci pomogne u rešavanju postojećih naučnih i svakodnevnih izazova i problema.

Redovni je polaznik Istraživačke stanice Petnica gde radi na projektu „Sinteza pH senzitivnih polimera na bazi natrijum-alginata i poli(vinil alkohola) za kontrolisano otpuštanje indometacina“. Kao učenik srednje škole učestvovala je na takmičenjima iz fizike i hemije gde je imala zapažene rezultate i nagrade, a sve to je krunisala ovog leta na Međunarodnom hemijskom turniru u Moskvi gde je sa svojom ekipom osvojila drugo mesto i srebrnu medalju.

Jeleni je ova nagrada značajna kako bi poboljšala svoje uslove za rad i obrazovanje.

Lazar Bukumirović

Lazar je učenik Prve kragujevačke gimnazije. Smatra da je njegov najveći kvalitet svestranost, koja se ogleda kroz interesovanje i talenat za književost, strane jezike i matematiku. Upravo su to oblasti kojima želi da se bavi i u budućnosti i planira da studira paralelno i matematiku i književnost. Voleo bi u životu da se oproba kao književnik i da na taj način afirmiše kulturu i značaj umetnosti. Trenutno najviše piše poeziju.

Najveći broj nagrada osvajao je na literalnim takmičenjima, posebno se izdvaja prvo mesto na Državnom takmičenju iz književnosti, a pored toga uspehe je beležio i na takmičenjima iz matematike, geografije i hemije.

Kako voli da čita, Lazar ovu nagradu planira da iskoristi za kupovinu knjiga i tableta, na kojem će moći da čita i elektronske knjige i da usavršava strane jezike

Valerija Rankić

Valerija je učenica Gimnazije u Lazarevcu. Informatika je primarno polje njenog interesovanja. Svoj doprinos informatici dala je već prethodnim radovima u Regionalnom centru za talente Beograd II, sa kojima je uspešno učestvovala i na takmičenjima, a planira da nastavi time da se bavi i da razvija nove projekte i ideje u ovoj oblasti. Smatra da je uporna i da će pružiti barem mali doprinos razvoju nauke, i njenoj službi da unapredi i olakša čovekov život. „Nauka se veoma brzo razvija i ne želim samo da posmatram njen razvoj, već i da učestvujem u njemu“ – reči su Valerije, koja izdvaja da je u domenu nauke najviše interesuju mašinsko učenje, kosmos, kvantni računari i sama kvantna fizika.

Sa svojim radom „Upravljanje ferofluidima pomoću glasovnih komandi” učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji ‘Scientists of the Future’ u Moskvi, a postigla je i velike rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima u 2019. godini:

 • Državna smotra istraživačkih radova učenika srednjih škola – II mesto

 • Republičko takmičenje istraživačkih radova – III mesto

 • Regionalno takmičenje istraživačkih radova – III mesto

 • Međunarodno takmičenje OKSEF u Turskoj – II mesto

Valerija ovu nagradu planira da iskoristi za kupovinu stručnih knjiga, radnog stola i druge opreme koja joj može pomoći da unapredi svoj rad.

Filip Koldžić

Filip je učenik Matematičke gimnazije. Uživa u učenju novih stvari i sebe smatra veoma upornom i vrednom osobom i ne plaši se da se upušta u istraživanje novih oblasti. Voli da učestvuje na takmičenjima, jer, pored mogućnosti upoređivanja znanja sa drugima, takmičenja mu pružaju mogućnost sticanja novih prijateljstava i iskustava. Najviše ga zanima hemija, ali i sve kombinacije hemije sa drugim naukama, poput fizike i biologije. A posebno interesovanje mu bude oblasti nauke o materijalima (u vidu rešavanja problema iz svakodnevnog života) i zaštita životne sredine. Njegovi budući ciljevi su da nastavi dalje da se bavi naučno-istraživačkim radom i da što više napreduje.

Autor je velikog broja naučno-istraživačkih radova i osvajač različitih priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima:

 • Učestvovao je na konferencija mladih istraživača „Korak napred“ u Petnicisa radom: „Sinteza i modifikacija nanočestica TiO2 i njihova primena u obezbojavanju otpadnih voda“

 • Učestvovao je na brojnim nacionalnim takmičenjima sa radom „Primena otpadnog pivskog kvasca kao potencijalnog biosorbenta za obezbojavanjeotpadnih voda“

 • Realizacija projekta „Molekulski obeleženi polimeri: sinteza i primena kao terapeutska kontaktna sočiva

 • Na Međunarodnoj konferenciji istraživačkih radova u Kuala Lumpuru osvojio je bronzanu medalju iz fizike

 • Na međunarodnom takmičenju istraživača OKSEF u Izmiru osvojio je zlatnu medalju iz hemije

 • Na takmičenju naučno-istraživačkih radova u okviru Međunarodnog festivala nauke u Moskvi osvojio je počasnu nagradu iz fizike i hemije sa radom „Procena tvrdoće materijala pomoću spektroskopije laserski indukovane plazme: inovativni pristup sa TEA CO2 laserom“

 • Na Međunarodnoj olimpijadi u Moskvi osvojio je zlatnu medalju iz hemije

Filip ovu nagradu planira da iskoristi za kupovinu opreme za radnu sobu, kako bi poboljšao i unapredio svoj rad.

Ognjen Srzentić

Učenik je sedmog razreda osnovne škole Obrazovnog sistema „Ruđer Bošković“. Radoznao je, odgovoran, istrajan i spreman za novine. Voli da istražuje različite teme u okviru prirodnih nauka, kao i oblast matematike i logičkih zadataka. Posebno ga zanimaju teme koje se bave unapređenjem kvaliteta životne sredine. Pored nauke, interesuje ga i sport, aktivno se bavi košarkom. Smatra da je vrlo važno da svako od nas od najranijih uzrasta bude svestan sebe i svoje uloge u okruženju. Želi da svojim radom i projektima da konkretne ideje i rešenja, kao i da podstakne druge da preuzmu aktivnu ulogu u očuvanju životne sredine.

Pored uspeha u košarci, učestvovao je na ekološkim projketima i takmičenjima iz informatike, a osvajao je i više nagrada na matematičkim takmičenjima. Na međunarodnim takmičenjima ostvario je sledeće uspehe:

 • Na Internacionalnoj konferenciji mladih naučnika u Kuala Lumpuru, u aprilu 2019. godine, osvojio je bronzanu medalju u oblasti Zaštita životne sredine

 • Na Internacionalnom festivalu nauke u Moskvi, u oktobru 2019. godine, u okviru takmičenja „Naučnici budućnosti“, dobitnik je specijalne nagrade u oblasti Zaštita životne sredine

Ognjenu ova nagrada omogućava da unapredi svoj laptop novim komponentama kako bi mogao lakše i uspešnije da razvoja nove projekte i ideje.