• fondacija@1posto.rs
  • +381 64 08 01 499
Obeležavanje Planinarskih Staza Fondacija 1%
  • Bajina Bašta, Nacionalni park Tara

Obeležavanje planinskih staza

EVENT ORGANIZER:
Fondacija 1%

Tokom vikenda, od 9. do 11. oktobra 2020. održana je akcija obeležavanja planinskih staza na području Nacionalnog parka Tara. U akciji su učestvovali članovi tima Fondacije 1% iz Bajine Bašte i Beograda, zaposleni Nacionalnog parka Tara, izviđači Odreda izviđača „Bajina Bašta“, planinari planinarskog kluba „Tara“, i planinarskog društva „Josif Pančić“.

Ovom prilikom obeleženo je preko 50km planinskog puta tako što su obnovljeni znakovi na već postojećim stazama, i markirane dve nove pešačke staze. 

Na postojećim stazama, markacija je izvšena na sledećim stazama: deo staze #21 Aluga – Čemerišta, deo staze #20 Pasjača – Banjska stena, deo staze #8 Mitrovac – Čemerišta, deo staze #10 Sekulić – Metaljka, deo Evropskog pešačkog puta E7 (Biljeg – Mitrovac – Osluša, Mandići – Vranjak), vidikovac Sokolarica. 

Trasirane i markirane su nove staze: deo pešačkog koridora Via Dinarika – zelena ruta (Nabojne – Detelin – Kolo – Banjska stena, Mitrovac – Lokvice – Beserovačke bare – Sekulić) i staza Mitrovac – Ponor – Paljevine – Banjska stena.

Evropski pešački put E7 (eng. E7 European long distance path, E7 path), jedna od staza na kojoj je obavljeno markiranje, dug je oko 6000km i prolazi kroz nekoliko zemalja: Španiju, Portugal, Andoru, Francusku, Monako, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku, Rumuniju, Srbiju, Bugarsku.

Obeležavanje planinarskih staza na Tari - tim Fondacije 1%
Obeležavanje planinarskih staza na Tari - tim Fondacije 1%
Obeležavanje Planinarskih Staza Fondacija 1%
Fun and Fit i Fondacija 1%

U slobodnim satima zaposleni NP Tara održali su prezentaciju o Nacionalnom parku, a izviđači su održali prezentaciju o OI „Bajina Bašta“.

Ove godine vidno je poraslo interesovanje domaćih i stranih turista za posetu planini Tari i okolinu, a ova akcija je jedan od načina da se turisti osećaju sigurnije na stazama i imaju više opcija za pešačenje.

Fondacija 1% je otvorila ogranak u Bajinoj Bašti u septembru 2020. godine. Prilikom otvaranja ogranka zasađeno je nekoliko sadnica crnog bora na području Nacionalnog parka Tara, i tada se pojavila ideja o organizaciji akcije Obeležavanja planinskih staza.

Obeležavanje planinarskih staza na Tari - tim Fondacije 1%
Obeležavanje Planinarskih Staza Fondacija 1%

Zahvaljujemo se svim ustanovama i organizacijama na učeću i podršci: Nacionalnom parku Tara za saradnju, obezbeđenu logistiku, materijal (četke, rukavice, farbe…), ustupljen smeštaj na Mitrovcu tokom vikenda za dvadeset ljudi; Centru dečijih letovališta u Beogradu za donaciju u vidu ishrane tokom vikenda za dvadeset ljudi; kompaniji Fun&Fit na grckalicama; Izviđačkom odredu „Bajina Bašta“; planinarkom klubu „Tara“, planinarskom društvu „Josif Pančić“; svim pojedincima koji su dali svoj doprinos.

 

Više informacija o Fondaciji 1% i projektu može se naći na društevnim mrežama i sajtu .

Obeležavanje planinarskih staza na Tari - tim Fondacije 1%

Prijatelji događaja

BOOK TICKET