• fondacija@1posto.rs
  • +381 64 08 01 499

Doniraj platnom karicom

Fondaciju 1% i naše projekte možeš podržati svojom donacijom putem platne kartice

Prilikom doniranja potrebno je da ispratite sledeće korake:

  • Unos podataka o uplatiocu
  • Unos iznosa donacije i valute
  • Odabri projekta koji želite da podržite

Nakon što popunite ispod tražene podatke i kliknete na dugme doniraj odvešće vas na novu stranicu gde imate finalni pregled i potvrdu podataka i donacije. Kada obeležite da ste saglasni sa Uslovima korišćenja i idete dalje na drugme doniraj odvešće vas na stranicu banke radi vršenja donacije.

(staviti logoe kartica koje primamo i logo banke)

  • Sve transakcije na našem sajtu obračunavaju se u dinarima (RSD).

Ukoliko ste izаbrаli drugu vаlutu, vrednost trаnsаkcije će biti konvertovаna u dinаre po vаžećem srednjem kursu Nаrodne Bаnke Srbije. Ukoliko Vаšа plаtnа kаrticа nije povezаnа sа dinаrskim rаčunom, iznos trаnsаkcije u dinаrimа biće konvertovаn u vаlutu Vаšeg rаčunа premа kursu Vаše bаnke, odnosno izdаvаocа plаtne kаrtice. Zbog nаvedenih konverzijа, mogućа su izvesnа odstupаnjа od originаlnog iznosа trаnsаkcije.