Donacija EPSON projektora Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Bajinoj Bašti

Donacija EPSON projektora Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Bajinoj Bašti

U septembru 2020. godine Fondacija 1% otvorila je svoj prvi ogranak van Beograda, i to u Bajinoj Bašti. Ideja je da se podrže mladi talenti grada, da se održe akcije i projekti koji imaju za cilj promociju obrazovanja i podizanje svesti o važnosti ekologije.

Kompanija EPSON i Fondacija 1% pružili su zajedničku podršku Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Bajinoj Bašti u oktobru 2020. godine i to kroz donaciju i održanu radionicu. Školi je doniran EPSON projektor, koji je odmah narednog dana postavljen u jednu od učionica učenika od prvog do četvrtog razreda. Ovo je način da se za bar 1% poboljša kvalitet nastave u školi, što je cilj celokupnog kolektiva koji svojim snagama uspešno kontinuirano unapređuje nastavne metode i alate. Kompanija EPSON pokazala je kako se sa svojih 1% pozitivno može delovati na sredinu, i omogućiti drugima da u kvalitetnijem  okruženju obavljaju svoje aktivnosti. Hvala partnerskoj organizaciji Serbian Tech na povezivanju sa kompanijom Epson koja je svojim gestom dala 1% zajednici.

Tog dana, 24. oktobra, članovi tima Fondacije 1% nastavnom timu osnove škole posetili su ovu osnovnu školu, predali su projektor i održali marketing radionicu na temu vođenja društvenih mreža, a što je ideja nastala upravo tokom otvaranja ogranka u septembru.

Istog vikenda, u subotu 23. oktobra, u saradnji sa Turističkom organizacijom “Tara – Drina” Bajina Bašta na teritoriji grada održan je orijentiring za mlade. Oko 30 mladih ljudi uspešno je prošlo 15 tačaka, a nagrađene su tri najbrže ekipe.

U ovom trenutku ogranak Fondacije u Bajinoj Bašti broji trinaest članova. U saradnji sa Nacionalnim parkom Tara održane su akcije sađenja drveća i obeležavanja planinskih staza na Tari. Akcija prikupljanja knjiga za Narodnu biblioteku “Miloš Trebinjac” trajala je tokom septembra i oktobra, i tom prilikom prikupljeno je 1115 knjiga za decu i odrasle.

Tags: